Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.4.2019

14. April 2019

  1. Dnes (14. apríla) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filiálnych kostoloch v sakristii).
  1. Dnes (14. apríla) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia nášho mesta. 
  1. Malé Bedzany: Dnes (14. apríla) bude Krížová cesta o 15:00 h. 
  1. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 14. apríla) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 do 17:30 h. 
  1. Dnes (v nedeľu 14. apríla) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h. 
  1. Program liturgii na veľkonočné Trojdnie bude nasledujúci: 

18.04.2019 Zelený štvrtok

 9:30 h Missa chrismatis v Katedrále v Nitre

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere:

17:00 h Malé Bedzany  

18:00 h farský kostol

19:00 h Tovarníky 

19.04.2019 Veľký piatok

12:00 h Krížová cesta na Kalvárii

Slávenie utrpenia a smrti Pána:

15:00 h farský kostol

15:00 h Tovarníky

17:00 h Malé Bedzany  

Po obradoch poklona pri Božom hrobe:

– Tovarníky, Malé Bedzany do 20:00 h

farský kostol do 22.00 h

19:30 h Lamentácie – farský kostol  (pozor zmena!)

21:30 h 1.deň Novény k Božiemu Milosrdenstvu  – farský kostol 

19.04. až 27.04.2019 – Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu 

20.04.2019 Biela sobota

  8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti (farský kostol, Tovarníky, Malé Bedzany)

  8:30 h Ranné chvály – farský chrám

12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň  – farský chrám

14:50 h Posvätenie pokrmov – farský kostol  

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – farský chrám

Eucharistická adorácia – farský chrám

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania: 17:00 h Malé Bedzany

                                                                                19:30 h farský kostol

                                                                                19:30 h Tovarníky

  

21.04.2019 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

  7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany

  9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky

  9:00 h Slávnostná sv. omša – farský kostol

10:30 h Slávnostná sv. omša – farský kostol

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – farský kostol

 

  1. Pomodlíme sa za †Elena.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00