Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.4.2019

8. April 2019

1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 7. apríla) bude o 15:00 h na Kalvárii (- aj v Malých Bedzanoch). V modlitbách nás bude sprevádzať Farnosť Nanebovzatia Panny Márie.

2. Z dôvodu konania Krížovej cesty poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.

3. Krížová cesta v piatok 12. apríla sa uskutoční po svätej omši, čiže o 18:30 h. Ako po minulé roky bude po najbližších uliciach. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež.

 

 

4. V pondelok 8. apríla od 8:00 h do 20:00 h bude v našom farskom kostole z iniciatívy farníkov adorácia rodín za rodiny. Na túto aktivitu srdečne pozývame.

5. Na sobotu (13. apríla) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Bratstvo anjelov strážcov a nabudúce (v pondelok 13. mája) matky.

6. Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v piatok 12. apríla od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

7. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (14. apríla) od 14:00 h do 17:30 h.

8. V tento deň (v nedeľu 14. apríla) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

9. Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 10. apríla od 16:00 h a následne bude sv. omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 11. apríla svätá omša v Tovarníkoch nebude.

Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 13. apríla od 16:00 h a následne bude svätá omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 13. apríla o 16:00*h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 12. apríla svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.

10. Topoľčany: Dnes (v nedeľu 7. apríla) je farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.
Tovarníky: Dnes (v nedeľu 7. apríla) je farská ofera na obnovu oplotenia.
Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 7. apríla) je farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

11. Pomodlíme sa za †Antona.
Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00