Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 31.3.2019

31. March 2019

  1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 31. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii (- aj v Malých Bedzanoch). V modlitbách nás budú sprevádzať manželia. 
  1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h. Sprevádzať nás budú prvoprijímajúce deti, ktorým odovzdáme posvätené modlitebné knižky. Pobožnosť Krížovej cesty v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
  1. Prihlášky na tábor sú v sakristii. 
  1. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva dnes (v nedeľu 31. marca) po večernej svätej omši na Modlitby matiek. 
  1. Základná Škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka bude prebiehať 1.4. pondelok, 2.4. utorok a 5.4. piatok v čase od 8:00 h do 17:00 h. 
  1. Pozývame na druhý ročník Extrémnej krížovej cesty. Začneme ju v piatok 5. apríla o 20:00 h. Tento rok ju spojíme s výstupom na Panskú Javorinu. Podrobnosti a zápis u pátra Róberta.   
  1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (7. apríla) bude farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Na budúcu nedeľu (7. apríla) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (7. apríla) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola. 

  1. Pomodlíme sa za †Ladislava a †Rudolfa.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00