Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 24.3.2019

24. March 2019

 1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 24. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii. V modlitbách nás bude sprevádzať Farnosť Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h – sprevádzať nás budú rodiny. V Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 1. V pôstnom období je Kalvária v Topoľčanoch otvorená vždy v piatok 15:00 h – 18:00 h a v nedeľu 13:00 h – 18:00 h.
 1. Prihlášky na tábor sú v sakristii. 
 1. Na pondelok 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše budú: Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 17:00 h., Farský chrám 18:00 h. Tento deň začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.  
 1. V utorok 26. marca o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pol hodiny pred Apelom (20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. 
 1. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch organizuje od  -31. marca (piatok – nedeľa) po večernej svätej omši Modlitby matiek. 
 1. Svätý otec pozýva Cirkev k pôstnej iniciatíve „24 hodín pre Pána“ v piatok a sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. V tomto roku je to 29. a 30. marca. Cieľom podujatia je prehĺbiť vzťah s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia, ako i prosiť za návrat ľudí k Bohu. V našom kostole bude poklona od 21:00 h do 23:00 h. 
 1. Pripomíname, že je možnosť sa zapísať na púť do Talianska. 
 1. Základná Škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka bude prebiehať 1.4. pondelok, 2.4. utorok a 5.4. piatok v čase od 8:00 h do 17:00 h.  
 1. Pomodlíme sa za †Jozefa.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00