Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.3.2019

18. March 2019

  1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 17. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo. 
  1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h – sprevádzať nás budú ženy. V Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
  1. Na Duchovné cvičenia s Knihou Daniela vás pozýva páter Róbert každý piatok na svätej omši o 18:00 h.  
  1. Prihlášky na tábor sú v sakristii.
  1. Na utorok 19. marca pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú: Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 17:00 h., Farský chrám 18:00 h. 
  1. V pondelok 8. apríla od 8:00 h do 20:00 h bude v našom farskom kostole z iniciatívy farníkov adorácia rodín za rodiny. Na túto aktivitu srdečne pozývame.
  1. V pôstnom období je Kalvária v Topoľčanoch otvorená vždy v piatok 15:00 h – 18:00 h a v nedeľu 13:00 h – 18:00 h
  1. Pomodlíme sa za †Pavla.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00