Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 10. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii. Pobožnosť Krížovej cesty bude tento rok za každého počasia na Kalvárii.

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h – sprevádzať nás budú muži. V Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.

3. Topoľčany: V pondelok (11. marca) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2019.

4. Na stredu (13. marca) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať mládež a nabudúce (v sobotu 13. apríla) Bratstvo anjelov strážcov.

5. V pôstnom období týždenná poklona nebude v piatok, ale vo štvrtok po svätej omši.

6. Na Duchovné cvičenia s Knihou proroka Daniela vás pozýva páter Robert každý piatok na svätej omši o 18:00 h.

7. V nedeľu 24. marca sa uskutoční púť mužov v Hronskom Beňadiku. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na plagáte na nástenke a na internetovej stránke.

9. Svätý otec pozýva Cirkev k pôstnej iniciatíve „24 hodín pre Pána“ v piatok a sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. V tomto roku je to 29. a 30. marca. Cieľom podujatia je prehĺbiť vzťah s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia, ako i prosiť za návrat ľudí k Bohu. Bližšie informácie budú neskôr.

10. Dnes (nedeľa 10. marca) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

11. Pomodlíme sa za †Máriu.
Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00