Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.3.2019

3. March 2019

 1. Základná škola sv. Ladislava pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí v piatok 8. marca o 10:00 h v priestoroch školy. Pre deti  sme pripravili  hodinu s prváčikmi, pohybové hry, čítanie v školskej knižnici a maľovanie na počítači.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 1. Tento týždeň (6. marca) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
  Na Popolcovú stredu sväté omše v našej farnosti budú:
 • Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.
 • Malé Bedzany   16:30 h
 • Tovarníky          17:00 h
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať Farská rada.
 1. Na budúcu nedeľu (10. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. Pobožnosť Krížovej cesty bude tento rok za každého počasia na Kalvárii.
 1. V sobotu 9. marca o 16:00 h budú v našom farskom kostole ekumenické modlitby. Všetkých srdečne pozývame.
 1. Pripomíname, že je možnosť sa zapísať na púť do Talianska. Informácie sú na letáčikoch pod chórusom, na nástenke a na internetovej stránke.
 1. V pôstnom období týždenná poklona nebude v piatok ale vo štvrtok po svätej omši.
 1. Oznam Zboru Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch:
  Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu.
 1. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.
 1. Topoľčany: V pondelok (11. marca) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2019.
 1. Topoľčany: Dnes (v nedeľu marca) je farská ofera na mozaiku do nášho kostola.

Tovarníky:

  Dnes (v nedeľu 3. marca) je farská ofera na obnovu oplotenia. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

Malé Bedzany:

  Dnes (v nedeľu 3. marca) je farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola – plánujeme obnovu náteru veže, vitráže do okien a obnovu liturgických nádob.
 1. Na budúcu nedeľu (10. marca) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

KRÍŽOVÁ CESTA 2019

KALVÁRIA Topoľčany: každú nedeľu o 15:00 h

FARSKÝ KOSTOL: každý piatok  o 17:30 h

Piatok 8.03.2019  – páter Wiesław + farská rada

Nedeľa 10.03.2019 – páter Vladislav Bednár  OT

Piatok 15.03.2019 –  páter Róbert + muži

Nedeľa 17.03.2019 – Farnosť sv. Gorazda – páter Wiesław + ružencové bratstvo

Piatok 22.03.2019 –  páter Wiesław + ženy

Nedeľa 24.03.2019 – Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Piatok 29.03.2019 – páter Róbert + rodiny

Nedeľa 31.03.2019 – Farnosť sv. Gorazda –  páter Róbert + manželia

Piatok 5.04.2019 –  páter Róbert + prvoprijímajúce deti

Nedeľa 7.04.2019 – Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Piatok 12.04.2019 –  páter Wiesław + mládež

Kvetná nedeľa 14.04.2019 – Farnosť sv. Gorazda – páter Róbert + učitelia

Veľký piatok – 19.04.2019 – kňazi oboch topoľčianskych farností

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00