Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.2.2019

16. February 2019

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili do aktivít Národného týždňa manželstva. 
  1. Pripomíname, že je možnosť sa zapísať na púť do Talianska. Informácie sú na letáčikoch pod chórusom, na nástenke a na internetovej stránke. 
  1. Oznam Zboru Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch:

Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. Stačí k tomu sluch, nadšenie, láska k spevu a duchovnej hudbe a vôľu priložiť ruku k ušľachtilému dielu. Napriek uponáhľanej dobe, kedy je človek doslova zavalený povinnosťami, ponúka kolektív členov zboru zastavenie sa, oddýchnutie od bežných povinností a načerpania nových síl, prostredníctvom tónov chrámovej hudby a duchovej piesne na nácvikoch každý týždeň v piatok. Touto formou aktívneho odpočinku a aj osobnej obety noví speváci prispejú nielen k obohateniu liturgie nášho chrámu, obohateniu druhých ale aj seba samých a svojich rodín V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu. Radi uvítame každého záujemcu!

Soli Dei Gloria! Všetko pre česť a slávu Božiu!

Zbor Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. 

  1. Pomodlíme sa za zosnulých: †Evu a †Annu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00