Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.2.2019

10. February 2019

  1. Od pondelka do nedele 11. – 17. februára prebieha Národný týždeň manželstva. Mesto Topoľčany a naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. Podrobnosti sú na plagáte. 
  1. V pondelok (11. februára) máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť. 
  1. V stredu (13. februára) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia a nabudúce (v stredu 13. marca) mládež. 
  1. Vo štvrtok (14. februára) z príležitosti siedmeho výročia založenia Ružencového bratstva si na svätej omši o 18:00 h členovia obnovia sľub Panne Márii. 
  1. V rámci Národného týždňa manželstva, vo štvrtok (14. februára) po večernej svätej omši, otcovia a matky pozývajú na poklonu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00