Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.2.2019

2. February 2019

  1. Dnes (v nedeľu 3. februára) po omši budeme udeľovať požehnanie hrdla so sviecami na príhovor sv. Blažeja. 
  1. Dnes (3. februára) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h budú Vešpery. 
  1. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu v pondelok 4. februára o 18:00 h. 
  1. Od budúceho pondelka do nedele 11. – 17. februára prebieha Národný týždeň manželstva. Mesto Topoľčany a naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. Podrobnosti sú na plagáte. 
  1. Farská ofera dnes (v nedeľu 3. februára) je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00