Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.1.2019

26. January 2019
  • Dnes (v nedeľu 27. januára) po večernej svätej omši vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch budú Modlitby matiek.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok od 17:00 h.
  • Sviatok Obetovania Pána pripadá na sobotu 2. februára. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätej omši o 9:00 h., v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu v pondelok 4. februára o 18:00 h.
  • Naša farnosť organizuje päťdňovú púť do Talianska (Loreto – Lanciano – San Giovanni Rotondo – Monte Cassino – Assisi) od pondelka 29. apríla do piatku 3. mája 2019. Podrobnosti sú na plagáte a na letáčiku pod chórusom. Nahlásiť sa môžete v sakristii.
  • Centrum voľného času, pri Základnej škole sv. Ladislava v spolupráci s našou farnosťou a najmä s mládežou z farnosti, organizuje Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od nedele 14. júla do nedele 21. júla 2019. Podrobnosti budú na prihláške.
  • Farská ofera na budúcu nedeľu 3. februára bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00