Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.1.2019

19. January 2019
  • Vyvrcholenie deviatnika bude dnes (v nedeľu 20. januára) slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., ktorej bude predsedať HELic ThDr. Pavol Kollár PhD. Všetkých srdečne pozývame.
  • Pokračujeme v celoslovenskom týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa dovŕši v piatok 25. januára. Z tejto príležitosti bude vo farskom kostole poklona vo štvrtok 24. januára.
  • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch organizuje od  25. – 27. januára (piatok – nedeľa) po večernej svätej omši Modlitby matiek.
  • V sobotu (26. januára) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša (zo soboty) za povolania do Rádu pavlínov.
  • Naša farnosť organizuje päťdňovú púť do Talianska (Loreto – Lanciano – San Giovanni Rotondo – Monte Cassino – Assisi) od pondelka 29. apríla do piatku 3. mája 2019. Podrobnosti sú na plagáte a na letáčiku pod chórusom. Nahlásiť sa môžete v sakristii.
  • Tiež vopred oznamujeme, že naša farnosť organizuje dvojdňovú púť do Poľska na tieto pútnické miesta: Częstochowa, Turza Śląska, Pszów a Rudy Raciborskie. Púť bude v sobotu a nedeľu 15. a 16. júna 2019.
  • Centrum voľného času, pri Základnej škole sv. Ladislava v spolupráci s našou farnosťou a najmä s mládežou z farnosti, organizuje Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od nedele 14. júla do nedele 21. júla 2019. Podrobnosti budú na prihláške.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00