Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.1.2019

12. January 2019

Pobožnosť deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu bude dnes (v nedeľu) o 8:45 h a cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h (aj v stredu). Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 20. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., ktorej bude predsedať HELic ThDr. Pavol Kollár PhD. Všetkých srdečne pozývame. 

Dnes (v nedeľu 13. januára) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 16:00 h bude Večeradlo, o 17:00 h svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v stredu 13. februára) manželia.

V utorok 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

Od piatku 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

Upozorňujeme, že od januára 2019 Katolícke noviny stoja 0,70 €.

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.

Pomodlíme sa za zosnulú: †Helenu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00