Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.12.2018

29. December 2018
  1. Dnes (v nedeľu 30. decembra) na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
  2. Dnes (v nedeľu 30. decembra) o 15:00 h bude v našom farskom kostole koncert Speváckeho Zboru Sv. Martina z Bojníc. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.
  3. V pondelok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v  Malých Bedzanoch po svätej omši o 15:00, v Tovarníkoch po svätej omši o 17:00 h a vo farskom chráme o 17:00 h.
  4. V pondelok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
  5. V utorok 1. januára 2019 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň sväté omše budú slúžené ako v nedeľu.
  6. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch v sobotu 5.01.2019 od 14.00 h., v Topoľčanoch a Tovarníkoch v nedeľu 6.01.2019 od 14.00 h.
  7. V utorok 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.
  8. V nedeľu 6. januára po svätej omši v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch bude krátky program koledníkov Dobrej noviny a po programe bude možné prispieť na podporu rozvojových projektov v Afrike.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00