Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.12.2018

23. December 2018

 1. V sobotu 22. decembra nám skauti z Bošian do nášho farského chrámu doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

 1. Posledná rorátna svätá omša bude slúžená zajtra (24. decembra) o 7:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

 1. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

 1. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

 1. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

 1. Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

 1. V stredu 26. decembra pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

 1. V piatok 28. decembra o 16:00 h v našom farskom kostole bude koncert zboru z Terchovej: „Terchovské Vianoce“. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.

 1. V sobotu 29. decembra sa počas sv. omše o 7:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2018.

 1. V nedeľu 30. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 1. V nedeľu 30. decembra o 15:00 h bude v našom farskom kostole koncert Speváckeho Zboru Sv. Martina z Bojníc. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.

 1. V utorok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 1. Minulý týždeň bolo namontovaných sedem nových drevených dverí vo vnútri farského kostola. Bola tiež vytvorená dodatočná spovedná miestnosť.

 1. Po konzultácii s liturgickou komisiou z Biskupského úradu z Nitry sme pristúpili k realizácii krstiteľnice, ktorá bude umiestnená pri stene medzi bohostánkom a sakristiou.

 1. Je už pripravený projekt mozaiky do presbytéria farského kostola. Autorom projektu je páter Kamil Dráb. Projekt a jeho postupujúcu realizáciu si budete môcť pozrieť na fotkách pod chórusom. Montáž mozaiky je plánovaný na prvý týždeň júla.

 1. Pomodlíme sa za zosnulú: †Margitu.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00