Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.12.2018

15. December 2018

1. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovania Dobrej noviny. Nácvik detí bude dnes (v nedeľu 16. decembra) o 17:00 h na fare.

2. Srdečne pozývame na roráty v našom farskom chráme od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

3. Od soboty (15. decembra) začali putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

4. Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku (20. decembra) na stredu (19. decembra), čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia od 16:00 h. (Svätá omša začne po spovedi.)

5. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku (21. decembra) na sobotu (22. decembra), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia od 16:00 h. (Svätá omša začne po spovedi.)

6. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme v nedeľu 23. decembra od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.

7. V stredu (19. decembra) o 17:00 h v kostole sv. Ladislava a Gorazda sa uskutoční predvianočný koncert detí. Pozývajú vás deti a učitelia.

8. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok (21. decembra) od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

Pomodlíme sa za zosnulých: †Magdalénu a †Jaroslava.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00