Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.12.2018

8. December 2018

  1. Dnes (v nedeľu 9. decembra) na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

  1. Dnes (v nedeľu 9. decembra) o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

  1. Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno pozývame na roráty, najmä všetky deti.

  1. Tento mesiac pripadá trinásteho na štvrtok (13. decembra). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktoré navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a nabudúce (v nedeľu 13. januára 2019) ružencové bratstvo.

  1. Tovarníky: Z dôvodu konania fatimskej pobožnosti svätá omša v Tovarníkoch bude tento týždeň slúžená v stredu o 17:00 h.

  2. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Záverečný koncert 25. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene, na ktorom účinkuje Spevácky zbor ADOREMUS z Bratislavy. Koncert bude v nedeľu 16. decembra o 16:00 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  1. Od soboty (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

  1. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Anna a †Mária.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00