Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.12.2018

2. December 2018

 1. Dnešná nedeľa (2. decembra) je I. adventná, preto na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov. 
 1. Dnes ( decembra) je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. a o 17:00 h budú Vešpery. Srdečne všetkých pozývame. 
 1. Dnes (v nedeľu 2. decembra) o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny. 
 1. V pondelok 3. decembra po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2019. 
 1. Roráty začínajú v pondelok (3. decembra). Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (6. decembra) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (7. decembra) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v utorok (4. decembra) od 17:00 h. 
 1. V stredu 5. decembra o 17:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare. 
 1. Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v piatok 7. decembra, sa po svätej omši o 18:00 h, pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky. 
 1. V sobotu 8. decembra na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:

Malé Bedzany        7:30 h

Tovarníky               9:00 h

farský chrám          9:00 h., 10:30 h a o 18:00 h (s nedeľnou platnosťou)  

 1. Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie budeme spievať v sobotu 8. decembra o 8:40 h. 
 1. V nedeľu 9. decembra, na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti. 
 1. V sobotu 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať. 
 1. Dnes (v nedeľu 2. decembra) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00