Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.11.2018

24. November 2018

1. Dnes (v nedeľu 25. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu   pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Dnes (v nedeľu 25. novembra) o 15:00 h sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční X. Krajská súťažná prehliadka chrámových zborov. Podrobnosti sú na plagáte.

3. Zajtra (v pondelok 26. novembra) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša za povolania do radu pavlínov.

4. V utorok 27. novembra po svätej omši vo farskom kostole bude poklona k ukončeniu liturgického roka. Srdečne pozývame.  

5. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert Topoľčianskeho rodáka PETRA KATINU, dvojnásobného majstra sveta v hre na akordeón. Koncert bude v stredu 28. novembra o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša (na Gagarinovej ulici).

6. Budúca nedeľa (2. decembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

7. Roráty začínajú v pondelok (3. decembra). Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

8. Na budúcu nedeľu (2. decembra) o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

9. Naša farnosť vydala farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť pod chorusom. Vo filiálnych kostoloch v sakristii.

10. Pomodlíme sa za zosnulého †Ľudovíta.  

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00