Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.11.2018

5. November 2018

  1. Dnes (4. novembra) je prvá nedeľa v mesiaci november. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
  1. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  1. Dnes (v nedeľu 4. novembra) nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  2. Festivalový výbor THJ Vás pozýva na ďalší koncert Topoľčianskej hudobnej jesene. Účinkuje súbor                             AD LIBITUM v zložení spev, husle, klarinet, violončelo a klavír. Koncert bude v utorok 13. novembra o 18:00 h v Evanjelickom kostole.

Pomodlíme sa za zosnulého †Jozefa a †Johanu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00