Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.10.2018

21. October 2018

  1. Prosíme rodičov detí, ktoré nechodia do školy sv. Ladislava a chcú, aby na budúci rok ich deti pristúpili k I. svätému prijímaniu v našej farnosti, aby svoje deti prihlásili u pátra Róberta najneskôr dnes (v nedeľu 21. októbra).  
  1. Dnes (v nedeľu 21. októbra) vo farskom kostole bude modlitba posvätného ruženca o 8:30 h za misie.
  1. Odchod autobusu na púť do Ríma z našej farnosti bude dnes (v nedeľu 21. októbra) o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
  1. Pripomíname, že v noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.
  1. V piatok 26. októbra o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský.
  1. Ďakujeme za obnovu kancelárie a iných miestností na fare: za maľovane, sponzorovanie farieb a upratovanie. Pán Boh zaplať.
  1. Dnes (v nedeľu 21. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00