Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.10.2018

28. October 2018

 1. SOBOTA: Pripomíname, že v noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.
 2. Pred sviatkom Všetkých svätých a na prvý piatok októbra budeme v našej farnosti spovedať:
  Tovarníky: v utorok (30. októbra) od 16:00 h. Po spovedi bude v Tovarníkoch svätá omša.
  Malé Bedzany: v utorok (30. októbra) od 16:00 h. Po spovedi bude v Malých Bedzanoch svätá omša.                                  Topoľčany: hlavne v stredu (31. októbra) od 17:00 h.
 3. Na sviatok Všetkých svätých, čiže vo štvrtok 1. novembra sväté omše v našich kostoloch budú slúžené ako v nedeľu, (čiže farský kostol 9:00 h a 10:30h., Tovarníky 9:00 h a Malé Bedzany 7:30 h). Svätá omša na vigíliu slávnosti Všetkých svätých bude slúžená vo farskom kostole v stredu 31. októbra o 18:00*h.
 4. Na sviatok Všetkých svätých (čiže vo štvrtok 1. novembra), bude dušičková pobožnosť: Starý cintorín o 14:30 h                                                                                       Nový cintorín o 16:00 h
 5. Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v piatok 2. novembra, bude svätá omša slúžená o 17:00*h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch a po nej dušičková pobožnosť.
 6. Malé Bedzany: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v piatok 2. novembra, bude v Malých Bedzanoch slúžená svätá omša o 16:30*h a po nej dušičková pobožnosť.
 7. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba naúmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 8. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 9. Tovarníky: posvätenie nových okien – vitráží v kostole v Tovarníkoch bude na slávnosť Všetkých svätých.
 10. Na budúcu nedeľu 5. novembra, nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november, bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 11. Pomodlíme sa za zosnulého †Ladislava. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00