Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.10.2018

15. October 2018

  1. V tomto mesiaci zasvätenom Panne Márii pozývame na modlitbu svätého ruženca.
  2.  Dnes (v nedeľu 14. októbra) o 9:00 h vás Sestry Božského Vykupiteľa srdečne pozývajú do nášho farského chrámu na ďakovnú svätú omšu z príležitosti blahorečenia svojej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Pol hodiny pred svätou omšou (o 8:30 h) nás sestry pozývajú na prednášku o bl. Matke Alfonze Márii. Prednášku bude mať sr. Katarína Krištofová – postulátorka procesu blahorečenia. Po svätej omši bude možnosť si uctiť relikvie novej blahoslavenej.
  1. Dnes (v nedeľu 14. októbra) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte. 
  1. Dnes (v nedeľu 14. októbra) vo farskom kostole o 16:00 h bude program venovaný Jánovi Pavlovi Druhému z príležitosti 40. výročia jeho zvolenia. V programe bude: modlitba posvätného ruženca, Vešpery a film z koncertu Piotra Rubika „Tu es Petrus.“  Srdečne všetkých pozývame. 
  1. V pondelok 15. októbra o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca. 
  1. Prosíme rodičov detí, ktoré nechodia do školy sv. Ladislava a chcú, aby na budúci rok ich deti pristúpili k I. svätému prijímaniu v našej farnosti, aby svoje deti prihlásili u pátra Róberta najneskôr na budúcu nedeľu.  
  1. Vo štvrtok (18. októbra) po svätej omši sa na fare uskutoční stretnutie miništrantov. 
  1. Vo štvrtok (18. októbra) o 17:30 h pozývame všetky deti z našej farnosti na modlitbu posvätného ruženca v spojení s celým svetom – „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. 
  1. Spevokol GIHON Vás srdečne pozýva na koncert v sobotu 20. októbra o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pri príležitosti uvedenia CD Večné Slovo ktoré uvedie PaedDr. Thlic. Peter Čieško. 
  1. Odchod autobusu na púť do Ríma z našej farnosti bude na budúcu nedeľu (21. októbra) o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. 

Minulý týždeň bol opäť opravený svetlík na streche farského kostola. Ďakujeme firme z Prievidze i farníkom za vybavenie plošiny. Pán Boh odmeň

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00