Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.10.2018

7. October 2018

  1. Dnes (7. októbra) je prvá nedeľa v mesiaci október. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne bude modlitba svätého ruženca. Po sviatostnom požehnaní, o 17:00 h sa pomodlime Anjel Pána a Vešpery. Srdečne všetkých pozývame.
  1. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert súboru Ensemble Moscheles, ktorý bude v utorok 9. októbra o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša na Gagarinovej ulici. 
  1. V sobotu 13. októbra bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša, ktorej bude predsedať páter Martin Lehončák OSPPE, provinciál pavlínov na Slovensku a farár zo Šaštína. Po svätej omši bude posledný fatimský sprievod v tomto roku. V modlitbe večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v utorok 13. novembra) sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. 
  1. Na budúcu nedeľu (14. októbra) o 9:00 h vás Sestry Božského Vykupiteľa srdečne pozývajú do nášho farského chrámu na ďakovnú svätú omšu z príležitosti blahorečenia svojej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej. 
  1. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa SZŠ sv. Vincenta de Paul

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísane na plagáte a na internetovej stránke cirkevnej školy.  

  1. Dnes (v nedeľu 7. októbra) je zbierka na práce spojené s obnovou nášho kostola.
  1. Na budúcu nedeľu (14. októbra) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte. 

Pomodlíme sa za †Janku †Jána, †Adriána, †Vladimíra, †Annu, †Valériu, †Alicu, †Bernarda.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00