Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.9.2018

23. September 2018

1. Dnes (v nedeľu 23. septembra) na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.

2. Tovarníky: Od minulého týždňa, sväté omše v Tovarníkoch v pracovné dni začínajú o 17:00*h.

3. Z príležitosti každého prvého piatku v mesiac navštevujeme chorých. Chorých môžete nahlásiť na fare.

4. V piatky Páter Róbert pozýva do farského kostola na biblické prednášky.

5. Dnes (v nedeľu 23. septembra) pred svätou omšou o 9:00 h začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym.

6. V utorok 2. októbra na svätej omši bude prijatie nových členov do Bratstva Anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu zapísať na fare.

7. Z príležitosti sviatku Anjelov strážnych sa po svätej omši v utorok 2. októbra uskutoční na fare stretnutie všetkých členov Bratstva.

8. V sobotu 6. októbra sa uskutoční púť Ružencového bratstva do Šaštína. Cestou späť navštívime pútnický kostol v Bratislave Vajnoroch, kde sa nachádzajú relikvie blahoslaveného Titusa Zemana.

9. V stredu 26. septembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pol hodiny pred Apelom (20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov.

10. V sobotu 29. septembra, na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h.

11. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (28.-30. septembra) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční modlitbové trojdnie. Všetkých, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami srdečne pozývame.

12. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Otvárací koncert 25. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene. Účinkovať bude Štátny komorný orchester zo Žiliny s dirigentom Leošom Svárovským  a  huslistom Václavom Hudečkom. Koncert sa koná v piatok 28. septembra o 18:00 h v Spoločenskom dome

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00