Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.9.2018

17. September 2018

  1. Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú začínať o 17:00* 
  1. Z príležitosti každého prvého piatku v mesiac navštevujeme chorých. Chorých môžete nahlásiť na fare. 
  1. V piatky Páter Róbert pozýva na biblické prednášky.
  1. V sobotu 22. septembra sa o 14:00 h na fare uskutoční potáborové stretnutie. 
  1. Na budúcu nedeľu 23. septembra na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
  1. V nedeľu 23. septembra pred svätou omšou o 9:00 h začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym, ktorým si chceme obnoviť náš vzťah k nim. V pondelok 2. októbra na svätej omši bude prijatie nových členov do Bratstva Anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu zapísať na fare. 
  1. Z príležitosti sviatku Anjelov strážnych sa po svätej omši v pondelok 2. októbra uskutoční na fare stretnutie všetkých členov Bratstva. 
  1. V sobotu 6. októbra sa uskutoční púť Ružencového bratstva do Šaštína. Cestou späť navštívime pútnický kostol v Bratislave Vajnoroch, kde sa nachádzajú relikvie blahoslaveného Titusa Zemana. 

Pomodlíme sa za zosnulého †Adriána a †Vladimíra. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00