Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.9.2018

8. September 2018

  1. Dnes v nedeľu (9. septembra) nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
  1. Vo štvrtok (13. septembra) o 17:00 h bude Večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe Večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník a nabudúce (v sobotu októbra) Ružencové bratstvo. 
  1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v piatok septembra bude na Kalvárii o 21:00 h Krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína bude sobotu 15. septembra o 6:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme do Rakúska do Mariahilfberg a Neusiedler See. Podrobnosti sú na plagáte.
  1. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska svätá omša bude slúžená:

Farský kostol       9:00 h a 18:00 h (s nedeľnou platnosťou)

Malé Bedzany     7:30 h

Tovarníky         10:00 h. 

  1. Organizačné stretnutie pútnikov do Ríma sa uskutoční v nedeľu 16. septembra o 10:00 h vo farskom kostole. Na toto stretnutie si treba doniesť občiansky preukaz a peniaze na zaplatenie púte. 
  1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 16. septembra). Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 13.09.2018 Farský chrám

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša

Piatok 14.09.2018

18:00 h – Svätá omša

21:00 h – Krížová cesta na Kalvárii  

Sobota 15.09.2018

10:00 h – Svätá omša

Nedeľa 16.09.2018

10:00 h – Slávnostná svätá omša

Hlavný celebrant vdp. Jozef Vlasák, farár Krušovce 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00