Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.9.2018

2. September 2018

1, Dnes (2. septembra) je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

2, Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra  o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.

3, V pondelok (3. septembra) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2018.

4, Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch vo štvrtok (6. septembra) od 16:00 h., a v Tovarníkoch vo štvrtok (6. septembra) od 18:00 h., vo farskom kostole hlavne v utorok (4. septembra) od 17:00 h.

5, Od štvrtku do soboty (6.-8. septembra) bude v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch trojdnie pred Topoľčianskou púťou. Program osláv,  na ktoré ste pozvaní, je na plagáte na nástenke.

6, Na budúcu nedeľu (9. septembra) nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole len o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Topoľčianskej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude).

7. Malé Bedzany:  Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 9. septembra. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 6.09.2018

16:30 h – Svätá omša. Poklona.

Piatok 7.09.2018

16:30 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach.  

Sobota 8.09.2018

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach.

Nedeľa 9.09.2018

7:30 h – Svätá omša.

8, Tovarníky: V sobotu 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie bude v Tovarníkoch svätá omša o 9:00 h.

9, Tovarníky:  Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu (16. septembra). Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 13.09.2018 Farský chrám

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša

Piatok 14.09.2018

18:00 h – Svätá omša

21:00 h – Krížová cesta na Kalvárii   

Sobota 15.09.2018

10:00 h – Svätá omša + poklona

Nedeľa 16.09.2018

10:00 h – Slávnostná svätá omša

10, Dnes (v nedeľu 2. septembra) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude farská ofera, určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00