Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.8.2018

20. August 2018

  1. Na budúcu nedeľu 26. augusta pripadá sviatok Panny Márie Čenstochovskej. Z tejto priležitosti, ako minuly rok v piatok, sobotu, nedeľu (24.-26.08.2018) v našom farskom kostole bude trojdnie:

Piatok 24.08.2018
20:45 h Sprievod s Jasnohorskou ikonou z kaplnky do kostola
21:00 h Apel Jasnohorský

Sobota 25.08.2018
21:00 h Apel Jasnohorský

Nedeľa 26.08.2018
21:00 h Apel Jasnohorský
Sprievod s Jasnohorskou ikonou z kostola do kaplnky

  1. Na slávnosť Panny Sedembolestnej ako po minule roky organizujeme púť do Šaštína. Program je na plagáte.
  1. Organizačné stretnutie pútnikov do Ríma sa uskutočni v nedeľu 16 septembra o 10:00 h. Na toto stretnutie treba si doniesť občiansky preukaz a peniaze na zaplatenie púte.
  1. Zbierka z nedele 5. augusta, na potreby jednotlivých kostolov farnosti činila spolu 1111 €. Z toho Topoľčany 756 € , Tovarníky 172 €, Malé Bedzany 183 €. Milodary: 200€, 160 €, 3 x 100 € a 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  1. Pomodlíme sa za +Janku, Jána a Jozefa. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00