Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.8.2018

20. August 2018

  1. Zajtra (v pondelok 13. augusta) bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v stredu 13. septembra) farníci z Tovarník. 
  2. V stredu (15. augusta) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej farnosti budú:

Farský kostol      7:00 h a 18:00 h
Malé Bedzany   16:30 h
Tovarníky      19:00 h

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00