Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. K prvému piatku v mesiaci august, budeme spovedať vo farskom kostole hlavne v utorok (31. júla) od 17:00 h,. v Tovarníkoch vo štvrtok (2. augusta) od 18:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok (3. augusta) od 16:00 h.

2. V nedeľu 5. augusta bude púť na Mechovičke. Podrobnosti sú na plagáte.

3. Farská ofera na budúcu nedeľu (5. augusta) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

 

Pomodlíme sa za † Margitu a † Oľgu.

 

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00