Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. V piatok 27. júla, pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Slávnostná svätá omša bude slúžená o 18:00 h.
  2. Duchovný program na vigíliu slávnosti (vo štvrtok 26. júla) začne o 21:00 h a vyvrcholí o 24:00 h  svätou omšou. Podrobnosti sú na plagáte a na letáčiku.
  3. Pomodlíme sa za + Emíliu, Margitu, Jozefa, Petra, Pavla a Květušu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00