Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. V stredu (27. júna) pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Svätá omša bude slúžená o 7:00 h a o 18:00 h.

2. Na slávnosť sv. Petra a Pavla v piatok 29. júna náš farník vdp. kanonik Jaromír Kročka oslávi na svätej omši o 18:00 h vo farskom chráme 60 rokov kňazstva. Na oslavy srdečne pozývame.

3. V tento deň (v piatok 29. júna) je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla.

Sväté omše budú slúžené:

Farský kostol – vigília (štvrtok 28. júna) 18:00 h.,

 – v deň slávnosti 7:00 h a 18:00 h;

Malé Bedzany 16:30 h; Tovarníky 19:00 h.  V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.

4. Odchod detí do tábora bude v sobotu (30. júna) o 9:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Prihlásených je okolo 130 účastníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.

5. Oznamujeme birmovancom , ktorí ešte nedostali DVD zo svojich osláv, aby si ho prevzali v sakristii.

6. Farská ofera na budúcu nedeľu (1. júla) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

7. Počas prázdnin z našich pavlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2018

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou

Za púť je zodpovedný:

Kazimír Kogut:

+421904 940182
e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

 

Trnava: 12.-26.08.2018

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán

Za púť je zodpovedný:

Miroslav Hruška:   

+421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00