Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 17.6.2018

22. June 2018

  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na operetu Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál, ktorý bude v pondelok 18. júna o 18,00 hod. v Dome kultúry. Účinkovať budú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša.
  1. V sobotu 23. júna svätú omšu o 18:00 h bude slúžiť pavlínsky novokňaz, páter Martin Gajarský OSPPE. Po svätej omši pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
  1. V piatok 22. júna po svätej omší, mládež našej farnosti pozýva na poklonu, ktorej obsahom bude modlitba za rodiny. Srdečne pozývame. 
  2. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 30. júna do 7. júla (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola).

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00