Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne  modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
  1. V stredu 13. júna bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a nabudúce (v piatok 13.07.2018) otcovia. 
  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd z našej farnosti do Česka bude v sobotu 16. júna o 6:00 h (ráno) od Základnej školy sv. Ladislava. 
  1. V sobotu 16. júna svätá omša bude len večer o 18:00 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00