Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 1. Dnes (v nedeľu júna) sú oslavy Božieho Tela vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 1. Dnes (3. júna) je prvá nedeľa v mesiaci jún. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
 2.  V pondelok 4. júna po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september.
 3. V sobotu (9. júna) o 10:30 h. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy vyslúži našim birmovancom Sviatosť birmovania.
 4. Pokračovanie v modlitbe Deviatnika pred sviatosťou birmovania a nácvik všetkých birmovancov pokračuje v pondelok o 16:30 h.
 5. Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v piatok (8. júna)  od 17:00 h.
 6. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v pondelok (4. júna) a vo štvrtok (7. júna) z dôvodu nácviku birmovancov, bude súkromná.
 7. Z dôvodu vysluhovania sviatosti birmovania svätá omša v sobotu 9. júna o 7:00 h nebude.
 8. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne  modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 9. Odporúčame vašim modlitbám oslávenca pátra Róberta, ktorý vo štvrtok 7. júna oslávi 50 rokov života.
 10. Farská ofera (v nedeľu júna), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci jún, bude určená na pokračovanie v prác v jednotlivých kostoloch. 

Pomodlíme sa za + Ľudmilu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00