Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Hodová slávnosť v našej farnosti je dnes (v nedeľu 13. mája). Slávnostná svätá omša, ktorú bude slúžiť Marián Červený bude o 10:30 h.
  2. Dnes (v nedeľu 13. mája) o 17:00 h bude Akatist k Bohorodičke. Srdečne pozývame.
  3. Pokračujeme s Novénou k  Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha  Svätého. Novéna je počas májovej pobožnosti.
  4. Organizačné stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v utorok (15. mája) po večernej svätej omši (18:45 h).
  5. V stredu (16. mája) májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Jacovskej farnosti v Nových Mlynoch za Tesárskou priehradou, kde sa nachádza kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.
  6. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Pozývame na slávnostnú svätú omšu s rozšírenou bohoslužbou slova na vigíliu slávnosti, v sobota 19. mája o 20:00 h. V tento deň (v sobotu 19. mája) ranná svätá omša o 7:00 h nebude.
  7. Organizačné stretnutie dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania bude vo štvrtok (17. mája) o 19:00 h na fare.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00