Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes na prvú nedeľu (6. mája) z dôvodu konania pútnického zájazdu, stretnutie Ružencového bratstva a popoludňajšia poklona nebude. 
  1. V utorok (8. mája) je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). V tento deň májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou. 
  1. Na štvrtok (10. mája) pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (9. mája) o 18:00 h.

V deň slávnosti, vo štvrtok (10. mája) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

  1. Vo štvrtok, piatok a sobotu 10.-12.05.2018 sa uskutoční Trojdnie pred hodovou slávnosťou vo farnosti, počas ktorého bude nasledujúci  program: 

Štvrtok 10.05.2018   Nanebovstúpenie Pána

18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou

Piatok 11.05.2018

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii

Sobota 12.05.2018

  6:45 h – Malé hodinky

  7:00 h – Svätá omša

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša, sprievod 

Nedeľa 13.05.2018 HODY

  9:00 h – Svätá omša

10:30 h – Slávnostná svätá omša,

                 celebrant vdp. Marián Červený

17:00 h – Akatist    

  1. V piatok (11. mája) začíname Novénu k  Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania  Ducha  Svätého. 
  1. Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční vo štvrtok (10. mája) o 17:00 h. 
  1. Organizačné stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v utorok (15. mája) po večernej svätej omši (18:45 h). 
  1. Festivalový výbor THJ Vás pozýva na Klavírny recitál Ladislava Fančoviča (Bratislava), ktorý bude v stredu 9. mája o 18:00 h. v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého. 
  1. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísane na plagáte a na internetovej stránke školy.  

Pomodlíme sa za zosnulého †Františka Čanigu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00