Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.4.2018

30. April 2018

1. V utorok (1. mája) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť 10 min. pred svätou omšou, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.

2. V utorok (1. mája) je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). V tento deň májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou.

3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (3. mája) od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (4. mája) od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

4. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert Sláčikového kvarteta z Brna, ktorý bude vo štvrtok (3. mája) o 18:00 h v Evanjelickom kostole.

5. Odchod autobusu na pútnický zájazd: do Čenstochovej a na iné pútnické miesta bude v sobotu (5. mája) o 5:30 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete najneskôr vo štvrtok (3. mája).

6. Z dôvodu konania pútnického zájazdu, ranná svätá omša v sobotu 5. mája o 7:00 h nebude.

7. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísane na plagáte na nástenke pred farským kostolom.

8. Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční na budúcu stredu (9. mája) po večernej svätej omši (18:45 h).

9. Organizačné stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v utorok (15. mája) po večernej svätej omši (18:45 h).

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00