Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.4.2018

21. April 2018

1. V pondelok (23. apríla) po svätej omši pozývame na nácvik spevov na adoráciu.

2. Farský kostol: V utorok (24. apríla) bude Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za duchovné povolania.

3. Vo štvrtok (26. apríla) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. Pol hodiny pred Apelom (o 20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. (Nakoľko pri Apeli bude príhovor a spevy, svätá omša bude bez kázne a bez spevov.)

4. Tovarníky: Vo štvrtok (26. apríla) po svätej omši bude v kostole v Tovarníkoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť hlavne za duchovné povolania.

5. Malé Bedzany: V piatok (27. apríla) po svätej omši bude v kostole v Malých Bedzanoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za duchovné povolania.

6. Kto má záujem o  pútnické zájazdy môže sa prihlásiť v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte.

7. 27. – 29. apríla vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie budú Laické ľudové misie. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Dnes (v nedeľu 22. apríla) je nedeľa Dobrého pastiera. Ako po minulé roky je zbierka určená na diecézny seminár v Nitre.

Pomodlíme sa za †Emíliu Vančovú, †Jolanu Kokavcovú. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00