Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.4.2018

16. April 2018

  1. Kto má záujem o pútnické zájazdy možné sa prihlásiť  v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte. 
  1. Prihlášky na detský letný kresťanský tábor sú v zadnej časti kostola (filiálky: v sakristii). 
  1. Budúca nedeľa (22. apríla) je nedeľa Dobrého pastiera. V tento deň ako po minulé roky bude zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
  1. Hody v našej farnosti budú v nedeľu 13. mája.
  2. 27. – 29. apríla vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie budú Laické ľudové misie. Podrobnosti sú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00