Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.4.2018

7. April 2018

1. Dnes (v nedeľu 8. apríla) na svätej omši o 9:00 h bude vo farskom chráme spievať zbor z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

2. Dnes (v nedeľu 8. apríla) o 15:00 h vo farskom chráme bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne dodatočná svätá omša.

3. Na pondelok 9. apríla pripadá liturgická slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše v našej farnosti budú:

Malé Bedzany 16:30 h.,

Farský chrám 18:00 h.,

Tovarníky 19:00 h.

Tento deň, podobne ako po minulé roky, začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu  nenarodených detí.

4. V utorok 10. apríla po svätej omši sa uskutoční stretnutie členov Bratstva Anjelov strážcov, ktorí majú záujem o duchovnu obnovu v Šaštíne (nedeľa – utorok 29.04. – 1.05.2018).

5. Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok (13. apríla). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h. Sprevádzať nás bude Bratstvo anjelov strážcov a na budúce v sobotu 12. mája matky.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert Excess kvarteta v zložení dvoje husle, flauta a basový klarinet. Koncert bude v utorok 10. apríla o 18:00 h v kaplnke Kláštora sv. Alžbety.  

7. Otcovia pavlíni pozývajú do Šaštína na púť mužov v sobotu 14. apríla. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.

8. Naša farnosť v období pred prázdninami organizuje tieto pútnické zájazdy:

Sobota – nedeľa 5.-6.05.2018 Ostrava Přívoz, Ostrava Hrušov, Góra św. Anny, Leśnów, Čenstochová, Park miniatúr v Čenstochovej.

Sobota – nedeľa 16.-17.06.2018 Uherský Brod, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Olomouc, Velehrad, Lednice, Valtice, Mikulov. Podrobnosti budú v najbližších dňoch na plagáte.

9. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 30. júna do 7. júla (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola).

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00