Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.4.2018

1. April 2018

 1. Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
 2. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 3. Dnes (v nedeľu 1. apríla) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Po novénne budú modlitby spojené s I. nedeľou v mesiaci. V tento deň poklona do 17:00 h nebude. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu bude vždy po svätej omši, aj na Veľkonočný pondelok.
 4. 2.04.2018 Veľkonočný pondelok
  7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
  9:00 h sv. omša – Tovarníky
  9:00 h sv. omša – Farský kostol
 5. Na budúcu nedeľu (8. apríla) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 6. Na budúcu nedeľu (8. apríla) na svätej omši o 9:00 h bude vo farskom chráme spievať zor z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch
 7. Tovarníky: Od tohto týždňa v kostole v Tovarníkoch v pracovné dni bude svätá omša slúžená o 19:00 h.
 8. Dnes (v nedeľu Zmŕtvychvstania Pána 1. apríla) je farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 9. Pomodlíme sa za †Jozefa Jelenčíka. Odpočinutie večné daj mu Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00