Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.3.2018

24. March 2018

 1. Dnes (25. marca) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke a na internetovej stránke farnosti.
 1. Dnes (v nedeľu 25. marca) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia z topoľčianskych škôl. 
 1. Sviatosť zmierenia pred Veľko-nočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (25. marca) od 14:00 h do 16:00 a od 16:30 do 17:30 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 25. marca) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h. 
 1. V pondelok (26. marca) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. Pol hodiny pred Apelom (o 20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. Nakoľko pri Apeli bude príhovor a spevy, svätá omša bude bez kázne a bez spevov. 
 1. V utorok (27. marca) po svätej omši pozývame na nácvik spevov na adoráciu na Bielu sobotu.
 1. V stredu (28. marca) o 18:00 h bude na fare organizačné stretnutie o liturgii Posvätného Trojdnia.
 1. V stredu (28. marca) bude Kalvária otvorená od 8:00 h do 12:00 h.
 1. Na Veľký piatok (30. marca) bude Kalvária otvorená od 8:00 h do 20:00 h.
 1. Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 4. 4. – 6. 4. 2018 v čase od 8:00 do 17:00 h. Zapísať dieťa bude možné aj v ostatných pracovných dňoch do konca apríla.

Bližšie informácie o škole a tlačivá na stiahnutie nájdete na webovej stránke školy. 

 1. Na Zelený štvrtok 29.03.2018 omša na pamiatku Pánovej večere:

17:00 h Malé Bedzany

18:00 h Farský chrám

19:00 h Tovarníky

 1. Na Veľký piatok 30.03.2018 bude nasledujúci program:

12:00 h Krížová cesta na Kalvárii, 

15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám a Tovarníky

17:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Malé Bedzany,  

17:30 h Lamentácie – Farský chrám,   

21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  – Farský chrám,

Po obradoch poklona pri Božom hrobe 

– Farský chrám do 22.00 h.,

– Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.

Na  Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

 1. Na Bielu sobotu 31.03.2018 bude tento program:

8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti 

    – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.

8:30 h Ranné chvály – Farský chrám,

12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň  – Farský chrám,

14:50 h Posvätenie pokrmov  – Farský chrám,  

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám,

  Eucharistická adorácia – Farský chrám,

15:00 h Posvätenie pokrmov Malé Bedzany,   

17:00 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Malé Bedzany,

19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám

a Tovarníky.

 

 1. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany

9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky

9:00 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol

10:30 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský kostol

 1. Veľkonočný pondelok

7:30 h sv. omša – Malé Bedzany

9:00 h sv. omša – Tovarníky

9:00 h sv. omša – Farský kostol

 1. V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (1. apríla) bude farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Pomodlíme sa za †Kamila Hrdličku, †Milana Žaťku. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00