Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.3.2018

16. March 2018

1. Dnes (v nedeľu 18. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

2. Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 18. marca) bude Krížová cesta o 15:00 h.

3. Krížová cesta sa v našom farskom kostole v piatok 23. marca uskutoční po svätej omši, čiže o 18:45 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež.

4. V pondelok 19. marca pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. V tento deň sväté omše budú slúžené:
-Malé Bedzany 16:30 h
-Tovarníky 17:00 h
-Farský kostol 18:00 h

5. Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v piatok 23. marca od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

6. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (25. marca) od 14:00 h do 17:30 h.

7. V tento deň (v nedeľu (25. marca) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

8. Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 24. marca od 16:00 h a následne bude svätá omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 24. marca od 16:00*h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 23. marca svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.

9. Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 24./25. marca sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

10. Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 21. marca od 16:00 h a následne bude sv. omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 22. marca svätá omša v Tovarníkoch nebude.

11. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska zbierka dnes (v nedeľu 18. marca) bude určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

12. Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 4. 4. – 6. 4. 2018 v čase od 8:00 do 17:00 h. Zapísať dieťa bude možné aj v ostatných pracovných dňoch do konca apríla.

Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a kresťanskú výchovu. Prijíma žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí. V priestoroch školy sa nachádza Centrum voľného času, Základná umelecká škola sv. Lukáša a pobočka Tribečskej knižnice. Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Bližšie informácie o škole a tlačivá na stiahnutie nájdete na webovej stránke školy.

13. Festivalový výbor THJ Vás pozýva na Otvárací koncert 24. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje akordeónové duo „DUO ACCOSPHERE“ Koncert bude v stredu 21. marca o 18:00 h v Evanjelickom kostole.

Pomodlíme sa za †Martu Bezakovú, †Jiřího Martinu, †Jozefa Herdu, †Máriu Hadvigovú a †Michala Vozára. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00