Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.3.2018

10. March 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 11. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii.

 

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty nás vo farskom chráme budú sprevádzať prvoprijímajúce deti.

3. V utorok (13. marca) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V tento deň nás v modlitbách bude sprevádzať mládež. Na budúce 13. apríla Bratstvo anjelov strážcov.

4. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

5. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska zbierka na budúcu nedeľu (18. marca) bude určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Pomodlíme sa za †Bertu Gajdosovú a †Štefana Ďurčeka. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00