Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.3.2018

3. March 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 4. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Z tohto dôvodu poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.     

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 19:00 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu o 9:30 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať v piatok muži.

 

3. V pondelok (5. marca) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2018.

4. V piatok a sobotu, 9. a 10. marca, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Podrobnosti sú na plagáte, na internetovej stránke a na letáčikoch.

5. Na Peregrináciu sa pripravujeme aj deviatnikom, ktorého obsahom je ruženec k sedembolestnej Panne Márii. Deviatnik bude pokračovať (v nedeľu 4. marca pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h) v stredu po rannej svätej omši a v ostatné dni pred večernou svätou omšou.

6. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

Pomodlíme sa za +Annu Palovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00