Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.2.2018

24. February 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 25. februára) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.     

 

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať v piatok ženy.

3. V pondelok 26. februára o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok (27. februára) od 17:00 h.

5. V noci z 2. na 3. marca pozývame na prvý ročník EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY, ktorá v tomto roku bude spojená s výstupom na Marhát. Podrobnosti o účasti u pátra Róberta.

6. V pôstnom období 9. a 10. marca, v piatok a sobotu, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Vo štvrtok 1. marca začneme deviatnik pred prergrináciou v našej farnosti, ktorého obsahom bude ruženec k sedembolestnej Panne Márii. Podrobnosti sú na plagáte.

7. 29. apríla 2018, v nedeľu večer o 17.00 h, začne v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dvojdňová duchovná obnova pre členov Bratstva anjelov strážcov. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Farský kostol: Vo farskom chráme budú bývať nácviky piesní na poklony v niektoré utorky po svätej omši. O nácvikoch piesní budeme vopred oznamovať. V najbližší utorok (27. februára) bude nácvik kanónov z Taizé. Srdečne pozývame.  

9. Farský kostol: Vo štvrtok (1. marca) po svätej omši bude vo farskom chráme organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

10. Tovarníky: V nedeľu (4. marca) bude po svätej omši v Tovarníkoch krátke organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

11. Malé Bedzany: V nedeľu (4. marca) bude po svätej omši v Malých Bedzanoch krátke organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

Pomodlíme sa za +Veroniku Košecovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00