Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.2.2018

9. February 2018

  1. Dnes (v nedeľu 11. februára) je 160 rokov od zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri dodatočnej svätej omši o 16:00 h vo farskom chráme budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Každý chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť. 
  1. Dnes v nedeľu, pondelok a utorok 11.-13. februára bude vo farskom kostole trojdnie pred pôstnym obdobím. V rámci trojdnia dnes (v nedeľu 11. februára) bude lurdská pobožnosť, v pondelok po svätej omši adorácia a v utorok Fatimská pobožnosť. 
  1. Od pondelka do nedele, 12.-18. februára, bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. 
  1. Fatimská pobožnosť v našej farnosti utorok 13. februára začne o17:00 h Večeradlom. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia. Po svätej omši sa uskutoční v priestoroch Základnej školy sv. Ladislava stretnutie ružencového bratstva počas ktorého budú voľby horliteliek. 
  1. Tento týždeň (14. februára) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. 

Na Popolcovú stredu budú sväté omše v našej farnosti:

Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.

Malé Bedzany   16:30 h

Tovarníky          17:00 h   

  1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať manželia. 
  1. Na budúcu nedeľu (18. februára) Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii, alebo v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto konania pobožnosti upresníme v nedeľu v oznamoch. 
  1. V pôstnom období 9. a 10. marca, v piatok a sobotu si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Pobožnosť začne sprievodom so sochou od parkoviska pred ZŠ sv. Ladislava v piatok (9.03.2018) pred večernou svätou omšou. Slávnostnej svätej omši bude predsedať páter Martin Lehončák, provinciál pavlínov na Slovensku a farár farnosti Šaštín- Stráže. Podrobnosti budú na plagáte. 

Na budúcu nedeľu (18. februára) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00