Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.2.2018

3. February 2018

  1. Dnes (4. februára) je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame. 
  1. Zajtra, v pondelok (5. februára) na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie sviec pre prvoprijímajúce deti. Na Eucharistiu, v tento deň, pozývame deti a aj ich rodičov. 
  1. Na budúcu nedeľu (11. februára) bude 160 rokov od zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri dodatočnej svätej omši o 16:00 h vo farskom chráme budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Každý chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť. 
  1. V nedeľu, pondelok a utorok 11.-13. februára bude vo farskom kostole trojdnie pred pôstnym obdobím. 
  1. Od pondelka do nedele, 12.-18. februára, bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. 
  1. V pôstnom období, 9. a 10. marca, v piatok a sobotu si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Pobožnosť začne sprievodom so sochou od parkoviska pred ZŠ sv. Ladislava v piatok (9.03.2018) pred večernou svätou omšou. Slávnostnej svätej omši bude predsedať páter Martin Lehončák, provinciál pavlínov na Slovensku a farár farnosti Šaštín- Stráže. Podrobnosti budú na plagáte. 
  1. Farská ofera dnes (v nedeľu 4. februára) je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za +Annu Ronecovú . Odpočinutie večné daj jej, Pane.    A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00